Webkwestie "Hyves versus Facebook: overeenkomsten en verschillen"

Door Jan Willem van Assem

woensdag 7 december 2011

1. Inleiding

Bijna iedereen in de klas kent Hyves, meestal uit eigen ervaring omdat veel kinderen al een Hyves-pagina hebben. Naast Hyves bestaat ook Facebook, dat in veel gevallen ongeveer hetzelfde is, maar toch ook enkele belangrijke verschillen kent. Alleen zijn de overeenkomsten en verschillen niet altijd duidelijk. Facebook is voor Nederlandse kinderen vaak minder bekend, er zijn minder kinderen met een Facebook-pagina.

Kan je dan beter een Hyves-pagina hebben of een Facebook-pagina? Waar kan je beter je energie in steken? En waar moet je op letten als je het ene of de andere systeem kiest? Aan de hand van deze webkwestie ga je uitzoeken waar de overeenkomsten en verschillen in zitten en met deze resultaten kan je beter voor jezelf besluiten of je een Hyves- of een Facebook-eigenaar wilt zijn, of misschien wel allebei.


 

2. Opdracht

De opdracht bestaat uit een paar stappen:

  1. Zoek uit wat de overeenkomsten en de verschillen zijn tussen Hyves en Facebook.
  2. Maak een tabel waarin je de overeenkomsten en verschillen duidelijk naast elkaar zet.
  3. Maak per onderdeel duidelijk wat een nuttige of handige eigenschap is van de ene of de andere versie (bijv. “Facebook is beter geschikt voor internationale vrienden”). En maak ook duidelijk wanneer een bepaalde eigenschap juist gevaarlijk kan zijn.
  4. Laat je tabel op het digibord zien en vertel aan de klas de belangrijkste drie verschillen.

 

3. Werkwijze

Maak een tabel in Word met vier kolommen naar onderstaande voorbeeld:

Eigenschap

Hyves

Facebook

Toelichting, voordeel, nadeel, gevaar

Herkomst

Hyves is in Nederland ontwikkeld en alleen in Nederland echt bekend

Facebook is in Amerika ontwikkeld en internationaal bekend

Als je veel internationale vrienden of familie hebt kan je beter Facebook gebruiken omdat men Hyves buiten Nederland vaak niet kent.

enz.

enz.


Bij de informatiebronnen staat een aantal web-adressen genoemd. Lees deze websites en zoek uit hoe mensen over de verschillen en de overeenkomsten denken. Vul ze in de tabel in en gebruik daarbij de volgende regels:

Probeer minimaal drie overeenkomsten en drie verschillen te vinden. Vul deze in de tabel in en beschrijf alles duidelijk.

Trek aan het einde je conclusie: ben/word je een Hyves-fan of een Facebook-fan en weet je nu hoe je er mee om moet gaan?

Presenteer je tabel aan de klas, maar ga niet alles tot in detail voorlezen. Beperk je tot de drie onderwerpen die jij het belangrijkste vindt. Vraag of anderen misschien wel dezelfde ervaringen hebben, of vraag of anderen misschien wel heel andere dingen belangrijk vonden.


 

4. Informatiebronnen

Ga niet in het wilde weg op Google zoeken, gebruik eerst onderstaande links. Pas als je die allemaal gebruikt hebt, kan je eventueel extra informatie zoeken via Google of een andere zoekmachine.

Op de volgende websites is informatie te vinden:


 

5. Beoordeling

De tabel wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Criterium

Slechte score

Redelijke score

Goede score

Er zijn minimaal drie verschillen en drie overeenkomsten gevonden

2 punten als én minder dan drie verschillen én minder dan drie overeenkomsten genoemd worden.

6 punten als er minimaal drie verschillen maar minder dan drie overeenkomsten zijn genoemd, of andersom.

10 punten als er minimaal drie verschillen en minimaal drie overeenkomsten genoemd worden.

Elk verschil is goed en duidelijk beschreven

2 punten als er alleen maar een enkel trefwoord wordt genoemd bij de (meeste) overeenkomsten of verschillen.

6 punten als niet meer dan de helft van de toelichtingen te beknopt is of voor meerdere uitleggen vatbaar is.

10 punten als elk verschil of overeenkomst duidelijk wordt toegelicht.

Er wordt een duidelijke en persoonlijke conclusie getrokken over het gebruik van Facebook en Hyves.

2 punten als de conclusie onzin is of niet wordt ondersteund door goede argumenten.

6 punten als de conclusie nog wat vaag is of beter beargumenteerd kan worden.

10 punten als de conclusie helder is en door de spreker goed voor zichzelf kan worden beargumenteerd.

Maximaal haalbare score

6

18

30


 

6. Terugblik

Als je deze webkwestie goed hebt uitgevoerd, kan je voor jezelf bepalen of je beter bij Hyves past of misschien beter bij Facebook. Je bent op de hoogte van de voordelen van beide systemen, maar ook van de gevaren, met name die rondom het vrijgeven van privé-informatie.

Als het goed is heb je een aantal verschillende bronnen geraadpleegd en ben je in staat gebleken om hier een goed oordeel over te vormen.

Wanneer je de webkwestie samen met iemand anders hebt gemaakt, dan heb je geleerd de taken te verdelen en de uitkomsten te bespreken en te beschrijven.


 

7. Docent / Leerkracht

Vuurvogel Gouda