Steun ons nu!

Uw steun kost slechts een paar muisklikken.
Onze Vriendenstichting is Partner van deze webwinkels en krijgt commissie op uw aankopen. Klik nu op een van deze banners:

Bol.com

algemeen


Wehkamp


Conrad

Conrad-banner


laatste nieuws

21-3-2017

Info-avond "Slimme pedagogiek voor gevoelige hoogbegaafde kinderen" op donderdag 6 april 2017
lees verder...


28-6-2016

Verhuisbericht! Ons nieuwe adres...
lees verder...


8-3-2016

Vuurvogel vertegenwoordigd op Festival van Talent op zaterdag 19 maart 2016
lees verder...


3-3-2016

Info-avond "Hoogbegaafd en Onderpresteren" op donderdag 31 maart 2016
lees verder...


lees al ons nieuws...

RSS-feed van het nieuws

meer informatie

De naam De Vuurvogel is door twee leerlingen van de school bedacht. Ook het nieuwe logo zal na de zomervakantie ongetwijfeld door creatieve leerlingen worden ontworpen.

Sponsoring?

De Stichting Vrienden van de hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda zorgt voor financiële en materiële ondersteuning van onze school.

Vriendenstichting heeft ANBI-status

Klik hier!

Leonardoschool Gouda gaat verder als Hoogbegaafdenschool De Vuurvogel

zondag 3 juli 2011

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 gaat de Leonardoschool Gouda verder onder een nieuwe naam:

Hoogbegaafdenschool De Vuurvogel

Er zijn verschillende redenen voor deze naamswijziging:

Nieuwe financiële constructie

De afgelopen maanden was een spannende periode voor de school omdat er veel gediscussieerd is tussen het College van Bestuur van De Groeiling, de Medezeggenschapsraad, ouders en leerkrachten over het voortbestaan. Drie jaar geleden bij de oprichting van de school gaf het bestuur de garantie af dat de te verwachten tekorten in de exploitatiekosten gedekt zouden worden uit de algemene reserve van De Groeiling. Deze drie jaar zijn nu verstreken en het werd duidelijk dat De Groeiling niet meer op dezelfde wijze de benodigde middelen beschikbaar zou stellen. Daarom moest naar een andere financiële constructie worden gezocht om het voortbestaan van het hoogbegaafdenonderwijs in Gouda te kunnen garanderen.

Na verschillende bijeenkomsten en gesprekken met alle betrokken partijen heeft De Groeiling uiteindelijk besloten dat er een voorziening geboden moet blijven voor hoogbegaafde leerlingen waarbij de aanvullende financiering tot 1 augustus 2013 komt uit de reserves van De Groeiacademie, het advies-, kennis- en begeleidingscentrum van De Groeiling.

Kostenbesparingen

De maatregelen die genomen worden om de kosten te verminderen zijn het vergroten van de klassen van 16 naar 20 leerlingen en het terugbrengen van het aantal klassen van vier naar drie. De ouderbijdrage wordt verhoogd van 100 naar 400 euro om de kosten te dekken van de activiteiten die specifiek zijn voor hoogbegaafdenonderwijs, zoals de vakdocenten en de extra excursies.

Samenwerking Leonardostichting gestopt

De samenwerking met de Leonardostichting wordt stopgezet. De verwachtingen rondom de samenwerking met de Leonardostichting zijn helaas niet uitgekomen. De kosten die gemaakt moesten worden om aan de verplichtingen van de Leonardostichting te kunnen voldoen stonden niet in verhouding tot de geleverde ondersteuning.

De opmerking op de website van de Leonardostichting dat de Leonardoafdeling te Gouda stopt is niet correct geformuleerd. De pedagogisch-didactische uitgangspunten voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen welke het Leonardo-onderwijs kenmerken blijven het uitgangspunt. De leerkrachten van De Vuurvogel hebben de afgelopen drie jaar zeer veel ervaring opgedaan en expertise opgebouwd rondom hoogbegaafdenonderwijs. Om deze kwaliteit hoog te houden wordt voortaan samengewerkt met onder andere specialisten van Novilo en enkele andere hoogbegaafdenscholen in de regio.

Nieuw start

De school, leerlingen en ouders zijn verheugd dat er de komende twee jaar nog steeds hoogbegaafdenonderwijs in Gouda mogelijk is dankzij de inzet, hulp en ondersteuning van dezelfde enthousiaste leerkrachten en alle andere betrokkenen. Daarom zijn we trots op onze nieuwe naam De Vuurvogel, ook bekend als de Feniks die opnieuw geboren wordt. De nieuwe naam is bedacht door Anne Marie en Sanne, twee leerlingen van groep 7, en werd onlangs onthuld tijdens de kunstveiling aan het einde van het succesvolle kunstproject.

Onze nieuwe domeinnaam is: www.vuurvogelgouda.nl.

Deel deze pagina, klik op deze knoppen:

(update: vrijdag 26 augustus 2011)