Steun ons nu!

Uw steun kost slechts een paar muisklikken.
Onze Vriendenstichting is Partner van deze webwinkels en krijgt commissie op uw aankopen. Klik nu op een van deze banners:

Bol.com

algemeen


Wehkamp


Conrad

Conrad-banner


laatste nieuws

21-3-2017

Info-avond "Slimme pedagogiek voor gevoelige hoogbegaafde kinderen" op donderdag 6 april 2017
lees verder...


28-6-2016

Verhuisbericht! Ons nieuwe adres...
lees verder...


8-3-2016

Vuurvogel vertegenwoordigd op Festival van Talent op zaterdag 19 maart 2016
lees verder...


3-3-2016

Info-avond "Hoogbegaafd en Onderpresteren" op donderdag 31 maart 2016
lees verder...


lees al ons nieuws...

RSS-feed van het nieuws

meer informatie

In schooljaar 2015-2016 zal de Vuurvogel Gouda gewoon nog op de huidige locatie gehuisvest blijven.

Sponsoring?

De Stichting Vrienden van de hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda zorgt voor financiële en materiële ondersteuning van onze school.

Vriendenstichting heeft ANBI-status

Klik hier!

Veelgestelde vragen over de "Symbiosevoorziening"

donderdag 2 juli 2015

V: Wat is een Symbiosevoorziening?

A: De Oostvogel/Vuurvogel is een tijdelijke symbiosevoorziening, waarbij De Vuurvogel, als onderdeel van ’t Carillon samenwerkt met het hoogbegaafdenarrangement van De Oostvogel. De Vuurvogel, als onderdeel van ’t Carillon neemt geen leerlingen meer aan en zal per 1 augustus 2017 opgeheven worden. Op de Oostvogel zijn hoogbegaafde leerlingen van harte welkom, mits ze over een Toelaatbaarheidsverklaring beschikken. De leerlingen van De Vuurvogel die vallen onder 't Carillon en zij die een TLV hebben, krijgen gezamenlijk les in een aparte afdeling. Na drie jaar zullen er alleen nog leerlingen met een TLV-beschikking op school zijn en vallen alle leerlingen onder SBO De Oostvogel.

V: Bestaan de naam Vuurvogel en het vertrouwde onderwijsconcept straks nog?

A: De naam zal uiteindelijk als aparte schoolnaam komen te vervallen. Er mag wel in de groepsbenaming gerefereerd worden aan de oude naam. Binnen De Oostvogel zal er sprake zijn van een arrangement voor hoogbegaafde kinderen. Dit is een full-time arrangement, dus een voltijds onderwijsaanbod volgens het huidige concept zoals op De Vuurvogel geboden wordt. De manier waarop lesgegeven wordt (het onderwijsconcept) binnen dit arrangement blijft dus onveranderd.

V: Wanneer gaan we verhuizen naar De Oostvogel?

A: Dit is nog niet helemaal zeker. Het is in ieder geval zeker, dat dat schooljaar 15-16 niet zal gaan gebeuren. Afhankelijk van het leerlingenaantal op zowel De Vuurvogel als De Oostvogel zal er per jaar gekeken worden of beide afdelingen samengevoegd kunnen worden op de locatie van De Oostvogel (Scharroosingel 54, 2807 CX Gouda). We moeten er rekening mee houden, dat dit per augustus 2016 gaat plaatsvinden.

V: Wat merken we dit schooljaar als ouders van de voorbereidingen voor de samenvoeging van de scholen?

A; Als ouders merken we dit jaar nog niet veel. Achter de schermen zijn met name de directie en MR-en bezig om zaken samen te gaan voegen op papier. Communicatie vanuit de MR en via de nieuwsbrief zullen de ouders op de hoogte houden.

V: Wat zijn toelatingseisen voor De Oostvogel-hoogbegaafdenarrangement?

A: Het kind dient een hoogbegaafdenprofiel te hebben en te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring voor Speciaal Basisonderwijs. De ondersteuningsbehoefte van het kind moet de mogelijkheden van het regulier basisonderwijs te boven gaan. Extra ondersteuning lost het probleem ook niet op, zo is in de praktijk gebleken. Dit kan allerlei achtergronden hebben; het kan te maken hebben met sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden, werkhouding van het kind. Er kan ook sprake zijn van extra problematiek in de vorm van ADD, ADHD, autisme, enz. Daarnaast moeten de onderwijsbehoeften van het kind matchen met een arrangement voor hoogbegaafde leerlingen, dus het kind moet in staat zijn om het standaard leerwerk op een compacte manier aan te kunnen en eigen te maken in de beperkte tijd die daarvoor staat.

V: Wat is de procedure om voor het Oostvogel-hoogbegaafdenarrangement in aanmerking te komen?

a. Via de huidige, reguliere basisschool:

Er dient een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden bij het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Midden-Holland. De school gaat aan de slag met het opstellen van een Groeidocument, een document waarin allerlei zaken ten aanzien van het kind beschreven worden, waaronder ook de ondersteuning, die geboden is. Vervolgens wordt het kind besproken in het Schoolondersteuningsteam, dit team geeft een richting aan over het vervolg van het onderwijs voor deze leerling. Daarna wordt er een advies opgesteld door deskundigen. Zij kunnen de school adviseren op basis van het Groeidocument om een aanvraag te doen bij het Samenwerkingsverband om het kind te plaatsen op het speciaal basisonderwijs. Het Samenwerkingsverband toetst slechts of de procedure juist verlopen is, zij toetst niet inhoudelijk. Indien dit allemaal in orde is dan geeft het Samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring af. Hiermee kan de leerling geplaatst worden op een school voor speciaal basisonderwijs, zoals de Oostvogel. De Oostvogel heeft een arrangement voor hoogbegaafde kinderen.

b. Via een aanmelding van de leerling door de ouders bij SBO De Oostvogel.

In dat geval heeft SBO De Oostvogel zogenaamde zorgplicht. De school moet onderzoeken of de leerling toelaatbaar is. De school zal daartoe o.a. informatie opvragen bij de huidige school van de leerling. Wanneer de school de leerling toelaatbaar acht zal deze een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring opstellen en bovenstaande procedure volgen.

V: Is er al meer duidelijk voor de kinderen van De Vuurvogel die nu in groep 5 zitten?

A: We weten alweer iets meer. Zij kunnen tot De Vuurvogel op houdt te bestaan (augustus 2017) gewoon op De Vuurvogel blijven. In het schooljaar 2016/2017 moet voor elke leerling apart bekeken worden of zij voor een Toelaatbaarheidsverklaring in aanmerking komen. Dit gaat via de “gebruikelijke” procedure. Dit betekent dat de school tijdig een Groeidocument moet maken.

Het is verstandig om al in het schooljaar 2015/2016 een start te maken met het Groeidocument. Bij vragen over dit onderwerp kunnen ouders altijd de zorgcoördinator van De Vuurvogel (Inez de Kreuk) benaderen.

V: De beschikkingen die worden afgegeven zijn maar voor 1.5-3 jaar, wat gebeurt er daarna?

A: Dit is gebruikelijk voor speciaal basisonderwijs. Om de 1.5-3 jaar wordt beoordeeld of de onderwijsbehoeften van het kind nog steeds dusdanig zijn, dat plaatsing op een SBO gerechtvaardigd is. Voordat een kind geplaatst wordt op een SBO is een zogenaamd Groeidocument opgesteld. Ook in de periode dat het kind op het SBO zit, wordt dit bijgehouden. Dit document wordt halfjaarlijks besproken in het SOT om de voortgang van het kind te monitoren. Dit document vormt ook weer de basis voor de nieuwe aanvraag om de beschikking te verlengen. Het SOT, wat dus meedenkt over het toekennen van een beschikking, kent uw kind dus al. Het heeft al meerdere keren over het kind gesproken en sommige leden van het team zullen het kind ook daadwerkelijk kennen. De zorgcoördinator (Inez de Kreuk) kan in detail vragen op dit punt beantwoorden.

V: Wat is het oordeel van de inspectie over de symbiose na hun bezoek in januari 2015?

A: De schoolinspecteur is op bezoek geweest bij De Oostvogel. Er is uitleg gegeven over de symbiose-voorziening. De inspecteur heeft tegen deze constructie geen bezwaar gemaakt. De school heeft het zogenaamde ‘basisarrangement’ van de inspectie gekregen. Dit houdt in dat de inspectie het onderwijs op de school in orde acht.

V: Hoeveel leerlingen en groepen zal De Vuurvogel/arrangement hoogbegaafden in de toekomst hebben?

A: Het is niet te voorspellen hoeveel leerlingen er in de toekomst gebruik gaan maken van dit onderwijsarrangement. Voor het bestuur is groeien niet verboden maar ook geen uitgangspunt om actief leerlingen te gaan werven. Wel is uitgesproken dat alle kinderen die voldoen aan de toelatingscriteria in principe een plaats krijgen.

In het schooljaar 2015-2016 zal ook met drie groepen gewerkt worden, maar volgens het bestuur moet rekening worden gehouden dat in de toekomst de voorziening met twee groepen zal doorgaan.

V: Wat gebeurt er met de expertise van De Vuurvogel?

A: Ten behoeve van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wordt het huidige personeel van De Vuurvogel overgeplaatst naar De Oostvogel; de opgebouwde expertise zal dus niet verloren gaan. Of de huidige omvang van het personeel gehandhaafd kan blijven is afhankelijk van het aantal leerlingen, dat voor dit arrangement in aanmerking komt.

V: Hoe staat het met de financiële positie van de school?

A: Er is een begrotingstekort maar dat wordt gezien de omstandigheden tot augustus 2017 geaccepteerd en gedragen door De Groeiling. Daarna zal De Oostvogel één begroting hebben en is het uitgangspunt dat de financiële positie weer gezond zal zijn.

Bovenstaande vragen en antwoorden kan men ook downloaden via deze link.

Deel deze pagina, klik op deze knoppen:

(update: donderdag 2 juli 2015)