Steun ons nu!

Uw steun kost slechts een paar muisklikken.
Onze Vriendenstichting is Partner van deze webwinkels en krijgt commissie op uw aankopen. Klik nu op een van deze banners:

Bol.com

algemeen


Wehkamp


Conrad

Conrad-banner


laatste nieuws

21-3-2017

Info-avond "Slimme pedagogiek voor gevoelige hoogbegaafde kinderen" op donderdag 6 april 2017
lees verder...


28-6-2016

Verhuisbericht! Ons nieuwe adres...
lees verder...


8-3-2016

Vuurvogel vertegenwoordigd op Festival van Talent op zaterdag 19 maart 2016
lees verder...


3-3-2016

Info-avond "Hoogbegaafd en Onderpresteren" op donderdag 31 maart 2016
lees verder...


lees al ons nieuws...

RSS-feed van het nieuws

meer informatie

De missie van symbiosevoorziening De Vuurvogel/Oostvogel is: Hoogintelligente leerlingen passend onderwijs bieden, zodat zij in de toekomst een actieve bijdrage leveren aan onze maatschappij met haar nadruk op de kenniseconomie.

Sponsoring?

De Stichting Vrienden van de hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda zorgt voor financiële en materiële ondersteuning van onze school.

Vriendenstichting heeft ANBI-status

Klik hier!

Informatieboekje van de hoogbegaafden-voorziening De Vuurvogel

dinsdag 16 september 2014

Voor het schooljaar 2014-2015 heeft De Vuurvogel een informatieboekje uitgegeven.

De Vuurvogel Gouda is in september 2008 als ‘Leonardoschool Gouda’ van start gegaan en was daarmee een van de eerste scholen voor hoogbegaafde kinderen in Nederland. Per 1 augustus 2011 is de school niet meer aangesloten bij de Leonardostichting en is zij verder gegaan onder de naam De Vuurvogel. Hoewel De Vuurvogel/Oostvogel geen zelfstandige school is, maar een voorziening die in stand wordt gehouden in aanvulling op het reguliere onderwijs, wordt om praktische redenen gesproken van ‘school’.

De Vuurvogel is een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen van scholen die vallen onder het Samenwerkingsverband WSNS De GroeiAcademie. De Vuurvogel wordt in drie jaar tijd afgebouwd, dat betekent dat de huidige voorziening dichtgaat per 1 augustus 2017. Met ingang van dit schooljaar zullen er geen nieuwe leerlingen geplaatst worden. Te zelfder tijd gaat er op SBO De Oostvogel een arrangement van start om hoogbegaafde leerlingen, bij wie het regulier onderwijs niet in staat is aan te sluiten bij hun speciale onderwijsbehoefte, voltijds passend onderwijs te bieden. Deze leerlingen zullen vooralsnog geplaatst worden op de Ouverturelaan en krijgen gezamenlijk les met leerlingen van de Vuurvogel. Er is sprake van een zogenaamde symbiose Vuurvogel/Oostvogel.

De Vuurvogel/Oostvogel is bedoeld voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Dit zijn kinderen die hoge intellectuele capaciteiten hebben (IQ van 130 of hoger), creatief zijn in het bedenken en uitvoeren van oplossingen en doorzettingsvermogen hebben om een taak te volbrengen. Niet alle hoogbegaafde leerlingen kunnen ‘voldoende passend onderwijs’ krijgen op een reguliere basisschool. Daarom is naast het project Toptalent , waarbij de reguliere scholen worden toegerust om begaafde leerlingen goed te begeleiden, deze bijzondere voorziening in het leven geroepen.

Kinderen die over deze capaciteiten beschikken, denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in cognitieve ontwikkeling veel verder dan hun leeftijdsgenoten. Ook kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel niet bezig houden en vragen stellen met een diepgang die doorgaans niet gebruikelijk is voor kinderen van deze leeftijd. Emotioneel gezien zijn het echter ‘gewone’ kinderen die graag met andere kinderen willen spelen thuis, op school en op straat. Hierdoor komen deze kinderen nogal eens in een spagaat terecht op de reguliere school: wat betreft cognitief niveau passen zij niet bij hun klasgenoten, motorisch en fysiek passen zij wel bij hun klasgenoten. Sociaal emotioneel gezien weten hoogbegaafde leerlingen vaak wel hoe het hoort, maar zijn zij lang niet altijd in staat dit ook te laten zien in hun gedrag.

De Vuurvogel/Oostvogel biedt deze kinderen de mogelijkheid met leeftijdsgenoten op te trekken die tevens ontwikkelingsgelijken zijn (“peers”) op alle hier boven vermelde gebieden.

Het onderwijsconcept, zoals dat is ontwikkeld is in de loop der jaren, zal waar nodig steeds bijgesteld worden (zie de missie en visie). Hoe het onderwijsconcept in de praktijk wordt vormgegeven is de uitkomst van een jarenlang proces, waarbij ouders, team, andere HB scholen en de Groeiling nauw betrokken zijn. Daarnaast zal bureau Novilo (Tijl Koenderink) als advies- en trainingsbureau optreden.

De Vuurvogel/Oostvogel Gouda is een lerende organisatie. Bij een nieuw schooltype betekent het, dat de ontwikkelingen heel snel gaan en dat het onderwijsconcept regelmatig bijstelling behoeft. Wij hanteren hierbij de PDCA cyclus,ofwel de Plan-Do-Check-Act cyclus. Aan de hand van deze cyclus stellen we een jaarplan op en wordt dit jaarplan geëvalueerd en vervolgens herhaalt alles zich weer.

Dit informatieboekje beschrijft in detail de missie en visie, de organisatie van de school, hoe leerlingen begeleid worden, het veiligheidsbeleid, informatie voor ouders, en allerlei praktische informatie.

 

Deel deze pagina, klik op deze knoppen:

(update: dinsdag 16 september 2014)