Steun ons nu!

Uw steun kost slechts een paar muisklikken.
Onze Vriendenstichting is Partner van deze webwinkels en krijgt commissie op uw aankopen. Klik nu op een van deze banners:

Bol.com

algemeen


Wehkamp


Conrad

Conrad-banner


laatste nieuws

21-3-2017

Info-avond "Slimme pedagogiek voor gevoelige hoogbegaafde kinderen" op donderdag 6 april 2017
lees verder...


28-6-2016

Verhuisbericht! Ons nieuwe adres...
lees verder...


8-3-2016

Vuurvogel vertegenwoordigd op Festival van Talent op zaterdag 19 maart 2016
lees verder...


3-3-2016

Info-avond "Hoogbegaafd en Onderpresteren" op donderdag 31 maart 2016
lees verder...


lees al ons nieuws...

RSS-feed van het nieuws

meer informatie

Er zijn (tot 1 augustus 2014) drie samenwerkingsverbanden in de regio Gouda: een openbaar samenwerkingsverband, een protestant-christelijk samenwerkingsverband en een katholiek samenwerkingsverband.

Sponsoring?

De Stichting Vrienden van de hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda zorgt voor financiële en materiële ondersteuning van onze school.

Vriendenstichting heeft ANBI-status

Klik hier!

Procedure voor toelating (complex)begaafde leerlingen tot Speciaal Basisonderwijs

vrijdag 4 juli 2014

Wanneer het reguliere basisonderwijs onvoldoende ondersteuning kan bieden aan een (complex) hoogbegaafde leerling kan toelating tot het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) worden aangevraagd.
De procedure die moet worden gelopen hangt af van het samenwerkingsverband waar de school van de betreffende leerling toe behoort. Daarbij gaat het voor 1 augustus 2014 om het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) en na 1 augustus om het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De directie en intern begeleider van de school kunnen vertellen tot welk samenwerkingsverband de school van een leerling behoort/gaat behoren.

 

Leerlingen van scholen van een van de drie samenwerkingsverbanden WSNS van Gouda en omgeving:

Het betreft hier de samenwerkingsverbanden:

 1. WSNS 3304 Federatief samenwerkingsverband voor het Protestants Christelijk Onderwijs van Gouda e.o.
 2. WSNS 3307 Midden Holland (openbaar)
 3. WSNS 3308 het Groene Hart / De GroeiAcademie (RK)

 

Procedure voor 1 augustus 2014

 • Ouders of school leggen het verzoek tot plaatsing van de leerling op het SBO voor aan de Zorgcommissie van het samenwerkingsverband waartoe de school behoort. Wanneer de school het verzoek doet moeten de ouders hiervoor toestemming verlenen. De school maakt een onderwijskundig rapport. De Zorgcommissie brengt op basis van het Onderwijskundig Rapport een advies uit.
  n.b. Wanneer gedacht wordt aan SBO / Arrangement Hoogbegaafden is het belangrijk als in deze fase een IQ onderzoek wordt gedaan.
  n.b. Eventueel kunnen de ouders voorafgaande aan de aanvraag een oriënterend gesprek aanvragen bij De Vuurvogel. Dit omdat de werkwijze van De Vuurvogel identiek is aan die van SBO De Oostvogel voor wat betreft leerlingen met een Arrangement Hoogbegaafden.
 • Wanneer de Zorgcommissie SBO adviseert gaat het Onderwijskundig rapport met dit advies van de Zorgcommissie naar de PCL (de permanente commissie leerlingenzorg van alle samenwerkingsverbanden in de regio Gouda).
 • De PCL geeft vervolgens al dan niet een beschikking af voor het SBO. Wordt deze beschikking afgegeven dan kan de leerling worden ingeschreven op een SBO.
 • Voorafgaande aan de plaatsing SBO De Oostvogel /Arrangement Hoogbegaafden zal een uitgebreid intake gesprek plaats vinden.

 

Procedure na 1 augustus 2014

 • De school waar de leerling staat ingeschreven stelt een Groeidocument op welke wordt besproken in het Schoolondersteuningsteam (SOT).
 • Wanneer het SOT komt tot het verzoek van aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring zal het Groeidocument met ontwikkelingsperspectief voorgelegd worden aan twee deskundigen ten behoeve van het deskundigenadvies.
 • Wanneer de deskundigen komen tot een positief advies tot plaatsing op het SBO wordt dit verzoek voorgelegd aan de Toelaatbaarheidscommissie van het nieuwe Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland. Indien de procedure correct is verlopen zal deze het advies in principe overnemen.
  n.b. wanneer gedacht wordt aan SBO / Arrangement Hoogbegaafden is het belangrijk als in deze fase een IQ onderzoek wordt gedaan.
 • Wanneer de zogenaamde ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ voor het SBO wordt afgegeven dan kan de leerling worden ingeschreven op een SBO.
 • Voorafgaande aan de plaatsing SBO De Oostvogel / Arrangement Hoogbegaafden zal een uitgebreid intake gesprek plaats vinden.

 

Leerlingen vanuit andere samenwerkingsverbanden WSNS

Bij aanvragen tot plaatsing van een leerling op een SBO-school per 1 augustus 2014 wordt soms al de toelatingsprocedure gehanteerd die gaat gelden na de invoering van Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014). Het is goed hier bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs waartoe de school van de leerling gaat behoren te informeren.
In geval de leerling op een school zit welke gaat behoren tot Samenwerkingsverband Passenderwijs 26.04 is de nieuwe toelatingsprocedure inmiddels van kracht.
Het gaat hier bijvoorbeeld om de scholen in Oudewater, Montfoort en Woerden.
Deze toelatingsprocedure verloopt dan als volgt:

 • De school meldt de leerling aan bij het Loket van Passenderwijs. Er is voor deze aanmelding altijd toestemming nodig van de ouders.
  loketwoerden@passenderwijs.nl / 0348-412706
 • Het Loket bepaalt of plaatsing SBO wellicht aan de orde is.
 • Eventueel wordt het Zorg Advies Team (ZAT) ingeschakeld (indien sprake is van zeer complexe of onduidelijke problematiek).
 • Deskundigenadvies wordt ingewonnen.
 • De Centrale Toelatingscommissie (CTC) toetst de aangeleverde dossiers procedureel en kent al dan niet het ‘arrangement SBO’ toe.
 • Ouders nemen desgewenst contact op met SBO De Oostvogel / Arrangement Hoogbegaafden om een afspraak voor een intakegesprek te maken (0182-584885).

 

Voor meer informatie over de procedure en toelating van hoogbegaafde leerlingen op het SBO dient u zich te wenden tot het bestuur van de school waartoe een leerling behoort.
Eventueel kunt u ook contact opnemen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs waartoe De Vuurvogel en De Oostvogel gaan behoren: Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland (0182-526719).

Download hier deze procedure als Word-document

Deel deze pagina, klik op deze knoppen:

(update: woensdag 9 juli 2014)